Nasz Kościół

Rys historii Kościoła i Parafii Iwonicz

Skrót z tekstu Ks. Erazma Skórnickiego byłego proboszcza w Iwoniczu (niektóre wyrażenia zmieniono dla potrzeb aktualnie używanego j. polskiego)

  1. Kościół został wybudowany z modrzewia za dziedzica Marcina Iwanieckiego, zwanego też Otosławskim, syna Bienasza, w roku 1464.
  2. Od roku 1520 Iwonicz stał się własnością Wiktoriana Sienieńskiego i następnie syna jego Zbigniewa, który stał się socynianinem (Socynianizm, odłam arian, zwanych nowymi arianami lub unitarianami). Sienieński wybudował sobie przy dworze zbór w roku 1550 i miał u siebie predykanta…